αιρετής

αιρετής
αἱρετὴς (-οῡ), ο (Α)
1. [αἱρῶ] ο ερευνητής αρχείων αυτός που επιζητεί κάτι «αἱρετὴς ἀγαθῶν»
2. [αἱροῡμαι] αυτός που διαλέγει.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • αἱρετῆς — αἱρετός that may be taken fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἱρεταῖς — αἱρετής searcher of archives masc dat pl αἱρετός that may be taken fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἱρεταί — αἱρετής searcher of archives masc nom/voc pl αἱρετός that may be taken fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἱρετοῦ — αἱρετής searcher of archives masc gen sg αἱρετός that may be taken masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἱρετήν — αἱρετής searcher of archives masc acc sg (attic epic ionic) αἱρετός that may be taken fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἱρετῶν — αἱρετής searcher of archives masc gen pl αἱρετός that may be taken fem gen pl αἱρετός that may be taken masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἱρετά — αἱρετά̱ , αἱρετής searcher of archives masc nom/voc/acc dual αἱρετής searcher of archives masc voc sg αἱρετής searcher of archives masc nom sg (epic) αἱρετός that may be taken neut nom/voc/acc pl αἱρετά̱ , αἱρετός that may be taken fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἱρετάν — αἱρετά̱ν , αἱρετής searcher of archives masc acc sg (epic doric aeolic) αἱρετής searcher of archives masc acc sg αἱρετά̱ν , αἱρετός that may be taken fem acc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἱρετάς — αἱρετά̱ς , αἱρετής searcher of archives masc acc pl αἱρετά̱ς , αἱρετής searcher of archives masc nom sg (epic doric aeolic) αἱρετά̱ς , αἱρετός that may be taken fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Μονάρχια — Μορφή διακυβέρνησης που, κατά την αριστοτελική ταξινόμηση, παραβαλόταν ως «αρχή του ενός», με την αριστοκρατία (αρχή των καλύτερων) και τη δημοκρατία (αρχή του λαού). Στη νεώτερη, όμως, πολιτική θεωρία, η μ. πήρε αρκετά διαφορετική έννοια, η… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”